VEEHÜGIEEN

Siit leiate viiteid veehügieeniga seonduvatele täiendatavatele materjalidele

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kodulehelt:
http://www.who.int/water_sanitation_health/en/


Water sampling and analysis:
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/2edvol3d.pdf

 

Epi-Info (software):

http://www.cdc.gov/publications.htm#soft

 

Chemical and toxicological database:

http://www.epa.gov/epahome/Data.html

 

National and regional health status:

http://www.cdc.gov/

http://www.oie.int/

 

Mati Roasto poolt loodud teised toiduhügieeni valdkonnaga seonduvad õpiobjektid:

http://toiduhygieenialgkursus.edicypages.com/

http://listeriamonocytogenes.edicypages.com/

<< tagasi / edasi >>