VEEHÜGIEEN

TULEMUSTE KONTROLL


Testi õiged vastused on tähistatud ristiga

 

1) Kas coli-laadsete bakterite grupp  on spetsiifiline inimfekaalse saastatuse näitaja?

             a) jah

            X b) ei


2) Kas fekaalsed streptokokid on spetsiifiline fekaalse saastatuse (inimene + loomad) näitaja?

            X a) jah

             b) ei


3) Kas Escherichia coli on spetsiifiline fekaalse saastatuse näitaja?

            X a) jah

             b) ei


4) Tergitol-7 agaril on E. coli kolooniad? (vali välja üks õige vastus ja tähista see ristiga)

             a) sinaka tooniga punased

             b) rohekaskollased

            X c) kollased ja nende ümber on kollane tsoon ning plaadi põhjalt paistab kollakas kuma


5) Milline nimetatud toidupatogeenidest ei esine reeglina joogivees?

             a) Campylobacter jejuni

            X b) Trichinella spiralis

             c) Cryptosporidium spp.


6) Nimetatud patogeenidest on koolera tekitaja milline?

             a) Escherichia coli

            X b) Vibrio cholerae


7) Miks on Giardia ja Cryptosporidium veetöötlemise seisukohalt olulised?

              a) Neid esineb joogivees pidevalt

             X b) Nad on suhteliselt resistentsed veetöötlemisele

             b) Nad on looduslikes veekogudes kõige sagedamini esinevad toidupatogeenid


8) Kas tsüanobakterid võivad teatud tingimustes veehügieeniga seonduvalt kujuneda probleemiks?

            X a) jah

             b) ei


9) Kumb vesi on reeglina puhtam, kas pinna- või põhjavesi?

             a) pinnavesi

            X b) põhjavesi


10) Kloorile on suhteliselt resistentsed mõned patogeenid. Palun nimeta milline nimetatud toidupatogeenidest seda on.

          X a) Cryptosporidium parvum

             b) Campylobacter jejuni

             c) Yersinia enterocolitica


11) Milline nimetatud joogivee töötlemise viisidest on kõige efektiivsem.

          X a) Multibarjäärne veetöötlemine

             b) Vee termiline töötlemine

             c) Vee filtreerimine


12) Kas joogivesi on toit?

            X a) jah

             b) ei


13) Milline on vee termiliseks töötlemiseks piisav temperatuur ja aeg?

          X a) 100 kraadi (Celsius) vähemalt ühe minuti jooksul

             b) 70 kraadi (Celsius) vähemalt kaks minutit


14) Palun kirjelda milline nimetatud menetlustest ja nõuetest ei kuulu joogivee proovi võtmise protseduuri juurde

             a) Joogivee proov võetakse alati külmast veest

             b) Tila otsik tuleb desinfitseerida

             c) Enne proovi võtmist tuleb veel lasta joosta 3-5 minutit

          X d) Kohustuslik on võtta vähemalt 3 osaproovi

             e) Eemalda võimalusel pudelist õhk

              f) Võta joogiveeproov, tee vajalikud märkmed


15) Milline nimetatud viirustest seondub joogivee hügieeniga?

             a) HIV-viirus

            X b) Noroviirused

             c) Caliciviirus


16) Milline nimetatud joogivee keemilistest näitajatest ei kuulu üldiselt amrtlikule kontrollimisele?

             a) Akrüülamiid

             b) Nitraat ja nitrit

             c) Arseen

             d) Elavhõbe

           X e) NaCl

             f) Pestitsiidid


17) Millised nõuded kehtivad toiduainetetööstuses kasutatavale veele?

          X a) Reeglina samad nõuded mis joogiveele

             b) Nõuded ei ole vajalikud kuna enamasti teostatakse toidu termiline töötlemine

 

Testi sooritamiseks võib maksimaalne valede vastuste arv olla 4.<< tagasiedasi >>